• Kamuda İş Süreçleri Modelleme: Gereği ve Yararları, 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'11)
 • BG-SPI: Yinelemeli Yazılım Süreç İyileştirme Yöntemi, 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'11)
 • BG-SPI: Yinelemeli Yazılım Süreç İyileştirme Yöntemi, 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'11)
 • Eşzamanlı İş Süreci Modelleme ve Gereksinim Analizi için bir Yaklaşım (Coşkunçay Ahmet, Aysolmaz Banu, Demirörs Onur, Bilen Ömer, Doğan İdris), Yazılım Kalitesi ve Yazılım Geliştirme Araçları Sempozyumu (YKGS) 2010
 • Bridging the Gap between Business Process Modeling and Software Requirements Analysis: A Case Study (Coşkunçay Ahmet, Aysolmaz Banu, Demirörs Onur, Bilen Ömer, Doğan İdris), MCIS 2010 Proceedings
 • Process Modeling by Process Owners (O. TÜRETKEN, O. DEMİRÖRS) Software Process: Improvement and Practice. Wiley., 2008
 • An Approach for Decentralized Process Modeling (O. TÜRETKEN, O. DEMİRÖRS) International Conference on Software Process-ICSP2007. In Q. Wang, D. Pfahl, and D.M. Raffo (Eds.), Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4470 (pp. 195-207)., Minneapolis, USA: Springer., 2007
 • Dağıtık, Eşgüdümlü ve Bireysel Süreç Modelleme (O. TÜRETKEN, O. DEMİRÖRS) Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu. Bilkent Üniversitesi, ANKARA, 2007
 • Investigating Suitability of Software Process and Metrics for Statistical Process Control (A.TARHAN, O.DEMİRÖRS) Proceedings of European Process Improvement Conference (EuroSPI 2006), Springer Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 2006., Finland, October 2006
 • Challenges of Acquisition Planning: Two Large System Acquisition Experiences (O.DEMİRÖRS, Ç.GENCEL, A.TARHAN) Proceedings of the 32th Euromicro Conference, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, August 2006
 • Sözleşme Öncesi Dönemde İş Süreci Modellerinden Bilgi Sistemi Gereksinimlerinin Tanımlanması (A. TARHAN), SAVTEK, Haziran 2006, Ankara
 • UML Tabanlı Bir Metamodelleme Altyapısı ile Görev Uzayı Kavramsal Modeli Geliştirme (A. KARAGÖZ, O. DEMİRÖRS), SAVTEK, Haziran 2006, Ankara
 • Simülasyon Sistemlerinde Görev Uzayı Kavramsal Modeli Geliştirme: Bir Süreç Tanımı (A. KARAGÖZ, O DEMİRÖRS, Ç. GENCEL, Ç. ÜNDEĞER), SAVTEK, Haziran 2006, Ankara
 • Attend to your people for successful improvement EUROPEAN SEPG Conference (E. DEMİRÖRS), Amsterdam, 12-15 June 2006
 • Remarks from SPC Trial for an Emergent Organization EUROPEAN SEPG Conference (A. TARHAN), Amsterdam, 12-15 June 2006
 • Concurrent Software Process Modeling. (O. TÜRETKEN, O. DEMİRÖRS) Proceedings of European Software Process Improvement and Innovation Conference (EUROSPI), Budapest, Hungary. 2005
 • One Model, One Goal, Multiple Paths: Experiences from the Trenches Europan SEPG Conference (E. DEMİRÖRS), London, 13-16 June 2005
 • Utilizing Business Process Models for Requirements Elicitation: A Large System Acquisition Experience (O.DEMİRÖRS, Ç.GENCEL, A.TARHAN), Proceedings of the 29th Euromicro Conference, Belek, ANTALYA, September 2003
 • The Leap to Level 3: Can It Be a Short Journey? (A. TARHAN, F. AKMENEK, E. DEMİRÖRS), ESEPG Presentation, London, June 2003
 • Yazılım Süreç İyileştirme: Nasıl Olmuyor (O. DEMİRÖRS) - Çerçeve , 7 Mart 2003
 • Yazılım Süreç İyileştirme: Yatırım ve Beklentiler (O. DEMİRÖRS), ODTÜ, Teknokent, 27 Şubat 2003
 • Moving to CMMI Level 3 in a Small ISO 9001:2000 Compliant Organization (E. DEMİRÖRS, O. DEMİRÖRS) SEI SEPG Conference, Phoenix, AZ, USA, 2002
 • CMM in the Context of ISO 9001:2000 SEI SEPG Conference (E. DEMİRÖRS, O. DEMİRÖRS). New Orleans, 2001
 • Yazılım Sektörü ve Kurumsal Mükemmellik, Türkiye Bilişim Vakfı Eğitim Semineri, (A. KİŞNİŞCİ, E. DEMİRÖRS) BİLİŞİM 2001, İstanbul, Eylül 2001
 • Managing Instructional Software Acquisition, Software Process Improvement and Practice Journal (O. DEMİRÖRS, E. DEMİRÖRS, A. TARHAN). Volume 6, pp.189-203, 2001
 • ISO 9001:2000 Standardının Getirdiği Yenilikler (O. DEMİRÖRS, E. DEMİRÖRS), BİLİŞİM 2000, İstanbul, Eylül 2000
 • Evaluation of Small Software Companies for Large Contracts (E. DEMİRÖRS, O. DEMİRÖRS), EUROSPI, Kopenhag, 2000
 • Tailoring ISO/IEC 12207 for Instructional Software Development, 26th EUROMICRO Workshop on Software Process and Product Improvement (E. DEMİRÖRS, A. TARHAN, A. YILDIZ, O. DEMİRÖRS), Amsterdam, 2000
 • A Distributed Tool for Commitment Specification and Management (A. TARHAN, O. DEMİRÖRS, E. DEMİRÖRS) ,25th Euromicro Conference, 6-8 September 1999, Milan, Italy
 • A Distributed Environment for Managing Commitments in Software Development,ISCIS-XIV, 18-20 October 1999, Kuşadasi, Izmir
 • Software Process Improvement in Small Organizations: Difficulties and Suggestions (O. DEMİRÖRS, E. DEMİRÖRS) Proceedings of the European Workshop on Software Process Technology, England, 1998
 • Process-Product Unification in a Decentralized Environment, 24th EUROMICRO Workshop on Software Process and Product Improvement (A.G. KORU, E. DEMİRÖRS, O. DEMİRÖRS), Hungary, 1998
 • Process Improvoment Towards ISO 9001 Certification in a Small Software Organization, 20th International Conference on Software Engineering (O. DEMİRÖRS, E. DEMİRÖRS), Kyoto, Japan, April 1998
 • Yazılım Süreci Değerlendirme Yöntemleri, TBD 15.Bilişim Kurultayı (A. TARHAN, E. DEMİRÖRS), İstanbul, Eylül, 1998
 • ISO 9001 Standardinin Türk Yazilim Sanayi için önemi ve Uygulanabilirligi, TBD 14. Bilisim Kurultayi, stanbul, Eylül, 1997
 • A Blackboard Framework for Supporting Teams in Software Development, 9th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (E. DEMİRÖRS, F. COYLE), Spain, April 1997
 • The Role of Teamwork in Software Development: Microsoft Case Study, 23rd EUROMICRO Conference (E. DEMİRÖRS, G. SARMAŞIK, O. DEMİRÖRS), Budapest, September 1997
 • Assumptions and difficulties of software quality movement (O. DEMİRÖRS), 23rd EUROMICRO Conference '97 New Frontiers of Information Technology, September 01 - 04, 1997 , Budapest, HUNGARY
 • Behavioral factors in software development Human Computer Interaction (E. DEMİRÖRS, F. COYLE), Japan, 1995
 • The Role of Individual Behavior in Software Development (E. DEMİRÖRS, F. COYLE), Proceedings of INTERACT'95