Bilgi Grubu tarafından sunulan hizmetler

Yazılım geliştirme 

 • Mikroservis mimarisini kullanarak bulut tabanlı yazılım geliştirme
 • Yazılım projelerinde birlikte geliştirme (mentoring)

Süreç/Kalite yönetimi danışmanlığı

 • Bilişim/yazılım şirketlerinde kalite yönetim sistemi oluşturma
 • Farklı standartları bir arada uygulama (bütünleşik standartlar)
 • ISO 9001:2008 esaslı kalite sistemi oluşturma
 • CMMI®, ISO 33000 (Spice 15504) esaslı yazılım süreç iyileştirme
 • Ürün (sistem/yazılım) geliştirme süreçlerini standartlar ile uyumlu olarak gerçekleştirme
 • CMMI®, veya ISO 33000 (Spice 15504) sertifikasyonu
 • CMMI®, veya ISO 33000 (Spice15504) esaslı ön değerlendirme

İş / yazılım süreçleri tanımlama ve iyileştirme

 • İş / yazılım süreçlerini tanımlama ve iyileştirme
 • Kılavuz, yönerge, yönetmelik, kanun, gibi dokümanlardaki iyileştirme noktalarını belirleme
 • Süreçleri destekleyecek yazılımların üst seviye işlevsel gereksinimlerini oluşturma
 • Süreçleri destekleyecek yazılımların işlevsel büyüklük kestirimi
 • Süreç kılavuzlarını oluşturma
 • Süreç odaklı performans yönetim altyapısını oluşturma

Yazılım işlevsel büyüklük ölçüm danışmanlığı 

 • Yazılım işlevsel büyüklük ölçüm ve yazılım projesi işgücü kestirim modelinin oluşturulması
 • Işlevsel büyüklük ölçümünün ve buna bağlı işgücü kestiriminin kurumda yaygınlaştırılması

Bağımsız teknik değerlendirme; doğrulama ve geçerleme (bilişim/yazılım projeleri) 

 • Yazılım gereksinim, tasarım, proje planı, test plan ve test tasarım dokümanlarını ve yazılım kaynak kodlarını bağımsız geçerleme
 • Bağımsız yazılım kabul testi

Yazılım ve/veya bilişim sistemi satın alma danışmanlığı 

 • Satın alma süreçlerini tanımlama veya iyileştirme
 • Yazılım ve/veya bilişim sistemi gereksinimlerini tanımlama
 • Yüklenici seçim desteği ve yüklenici izleme 

Eğitim Hizmetleri

 • Mikroservisler ve Bulut Tabanlı Yazılım Geliştirme
 • Yazılımda Ölçme
 • Yazılım Büyüklük Ölçme
 • Yazılım Proje Yönetimi
 • Yazılım Kalite Güvencesi
 • Doğrulama ve Geçerleme
 • Sistem Test Süreci
 • Yazılım Gereksim Analizi