Bilgi Grubu 1999 yılında yazılım geliştirme ve yazılım geliştiren ve/veya satın alan kurumlara destek sağlamak hedefiyle kurulmuştur. Bulut tabanlı, Mikroservis mimarilerinin kullanıldığı yazılım geliştirme konusunda deneyime sahiptir.

Bilgi Grubu Yazılım geliştirme projelerinin beklenen kalite hedeflerini yakalaması, belirlenen bütçe ve zaman dilimlerinde tamamlanması için müşterilerine eğitimden danışmanlığa ve birlikte geliştirmeye kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktadır. Bilişim sistemi ağırlıklı ihalelerde alıcı kurumlara, ihale sürecinde gereksinimlerin belirlenmesi ve teknik şartnamelerin oluşturulmasında, yüklenici seçiminde ve seçilen yüklenicinin teknik açıdan izlenmesinde destek sağlamaktadır. Yazılım mühendisliği odaklı çalışmalarının yanı sıra süreç mühendisliği, değişim yönetimi, yazılım ve bilişim altyapısının değerlendirmesi ve bilgi yönetimi konularında da danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Bilgi Grubu tüm hizmetlerinin en yüksek kalitede sunulması için gereken tedbirleri alarak her projede müşterilerinin beklentilerini aşmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda tüm dünyada ve Türkiye′de teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte, araştırma projelerinde etkin rol almakta ve yeni teknolojileri müşterilerinin gereksinimleri doğrultusunda uyarlamaktadır.

Bilgi Grubu ekibi yazılım mühendisliği konusunda uzmanlık sahibi olan tecrübeli çalışanlardan oluşmaktadır. Çalışanlarımız değişik araç ve yöntemler kullanarak danışmanlıktan yazılım geliştirmeye kadar farklı projelerde yer almıştır. Bilgi Grubu yazılım geliştirme, yazılım süreç iyileştirme, yazılım süreç değerlendirme, sistem gereksinimleri tanımlama, satınalma veya teknik şartname hazırlama konularında ciddi bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.

Bilgi Grubu olarak deneyimlerimizi sunmak ve paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası seminerlere düzenli olarak katılmaktayız. Hizmet ağımızı geniş tutabilmek için yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli uzman kişi ve kuruluşlarla yakın ilişki içinde bulunmaya özen gösteriyoruz.