UML ile NESNE YÖNELİMLİ YAZILIM GELİŞTİRME: 
GEREKSİNİMLERDEN ÇÖZÜME 

(BG-TR-511)

Amaç

 

Bu eğitim seminerinin amacı; katılımcılara nesne yönelimli yazılım geliştirme yaşam döngüsünü tanıtmak, nesne yönelimli yazılım geliştirme kavramlarını ve terminolojisini, Unified Modelling Language (UML) yapılarını ve diyagramlarını kullanarak örnekler üzerinde uygulamalı olarak anlatmaktır.

 

Seminerde, iş gereksinimleri tanımlanmış bir yazılım sisteminin kodlamaya esas oluşturacak detayda modellenmesine kadar gerçekleştirilmesi gereken adımlar ve oluşturulması gereken UML modelleri anlatılacak, örneklemeler yapılacaktır. Ayrıca, nesne teknolojilerini kullanmanın getirebileceği yararlar ve bu teknolojilere geçişte kurumların karsılaştıkları zorluklar ele alınacaktır.

 

Kimler Katılabilir?

 

Yazılım proje yöneticileri, yazılım geliştirme uzmanları.

 

Ön Koşul

 

Yazılım geliştirme projelerinde deneyim.

 

İçerik

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 • Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü 
 • Yazılım Gereksinim Analizi:
  • İş gereksinimlerinden yazılım gereksinimlerinin oluşturulması 
  • Yazılım gereksinim analizi süreci
  • UML "use case" yapısı ve kavramları
  • "Use case"lerin belirlenmesi
  • "Use case"lerin ve sistem davranışlarının detaylı tanımı
  • Ürün kalite gereksinimlerinin tanımlanması
  • Yazılım Gereksinim Tanımı Belgesi’nin oluşturulması
  • Uygulama: Problem tanımından "use case" esaslı yazılım gereksinimlerinin oluşturulması
 •  Üst Düzey Tasarım:
  • İş sınıflarının belirlenmesi
  • UML "class" diyagramları ve özellikleri
  • Davranış modellemesi: UML "sequence" ve "collaboration" diyagramları
  • Yazılım sistem mimarisi kavramları
  • " Veri tabanı modellemesi ve "persistence" kavramı
  • Uygulama: "Use case" esaslı yazılım gereksinimlerinden üst düzey tasarım modelinin oluşturulması
 •  Detay Tasarım:
  • Sınıfların detaylandırılması, tasarım sınıflarının belirlenmesi
  • İleri düzey davranış modellemesi: UML "statechart" diyagramları
  • Nesne yönelimli teknolojiler
  • Kullanıcı arayüzü modellemesi
  • Yazılım Tasarım Belgesi’nin oluşturulması
  • Uygulama: Gereksinimi verilmiş örnek yazılım sisteminin kodlama aşamasına kadar UML yapıları ile modellenmesi

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 • Yazılım gereksinim analizi süreci
 • Aktörlerin ve "use case"lerin belirlenmesi ve "use case" modelinin oluşturulması
 • Sistem davranışlarının analizi ve bu davranışların "use case" diyagramları ve "activity" diyagramları ile gösterimi
 • Ürün kalite gereksinimlerinin belirlenmesi ve gösterimi
 • Yazılım Gereksinim Tanımı Belgesi’nin oluşturulması
 • Yazılım sisteminin nesneler ve aralarındaki ilişkiler cinsinden modellenmesi
 • Yazılım sistemi detay modelleme kavramları
 • Yazılım Tasarım Belgesi’nin oluşturulması
 • Tüm UML diyagramları ve kullanımı
 • Yazılım mimarisinin tanımlanması
 • Nesne yönelimli ortamların özellikleri ve kullanımı

Süre

3 gün