YAZILIM GEREKSİNİM ANALİZİ ve GEREKSİNİM ESASLI TEST 
(BG-TR-431)

Amaç

 

Bu eğitim seminerinin amacı; yazılım geliştirme yaşam dönüsünün ilk adımı olan gereksinim analizi aşamasında izlenecek süreci, kullanılacak yöntemleri detaylı olarak tanıtmak ve tanımlanan gereksinimlere dayalı olarak yapılacak yazılım sistem test adımlarını incelemektir. Gereksinim analizi yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılan Use Case esaslı yaklaşım ve kavramları örnekler ile tanıtılacaktır. Use case esaslı gereksinim analizi, sadece Java, J2EE, .NET, C++ gibi nesne yönelimli teknolojilerinin kullanıldığı projelerde değil, yapısal programlama teknolojilerinin (C, COBOL, vs.) kullanıldığı projelerde de uygulanabilecek bir yöntem olarak standart gereksinim analizi süreci oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

 

Gereksinimlere dayalı olarak yazılım geliştirme çalışmalarının başlamasını takiben çıkacak gereksinim yönetimi ihtiyacının çözümlenebilmesi için bu kavram ve atılması gereken adımlar tanıtılacaktır. Son olarak da, geliştirilen yazılım sisteminin gereksinimler esaslı olarak test edilmesine yönelik izlenecek test stratejisi belirleme, test planlama, test durumları hazırlama adımları incelenecektir.

 

Kimler Katılabilir?

 

Gereksinim analizi sorumluları, sistem analistleri, yazılım tasarım sorumluları, iş analizi sorumluları, ve gereksinim analizi konusunda yeni yöntemleri öğrenmek isteyenler.

 

Ön Koşul 

 

Yazılım geliştirme projelerinde deneyim.

 

İçerik 

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 •  Giriş: temel yazılım geliştirme süreçleri ve gereksinim analizinin hedefi 
 •  CMMI modelinde yazılım gereksinimlerinin yeri
 •  Müşteri ihtiyaç analizi: iş gereksinimlerinin belirlenmesi
 •  İş gereksinimlerinden yazılım gereksinimlerinin oluşturulması
 •  Yazılım gereksinim analizi süreci
 •  "Use Case" yapısı ve kavramları
 •  "Use Case" esaslı gereksinim tanımlama
 •  Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin tanımlanması
 •  Gereksinimlerin gözden geçirilmesi
 •  Gereksinim analizinde dikkat edilmesi gerekenler: iyi gereksinim ne demek?
 •  Gereksinim yönetimi: gereksinimler esaslı yazılım geliştirme
 •  Gereksinimler esaslı yazılım testleri: test planlama, stratejinin belirlenmesi ve test durumlarının oluşturulması

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 • Yazılım gereksinim analizi süreci 
 •  Aktörlerin ve use case'lerin belirlenmesi ve use case modelinin oluşturulması
 •  Sistem davranışlarının analizi ve bu davranışların use case modeli ile gösterimi
 •  Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin belirlenmesi ve gösterimi
 •  Yazılım gereksinim spesifikasyonu belgesinin oluşturulması
 •  Gereksinimler esaslı yazılım sistem test yöntemleri
 •  Gereksinimler esaslı yazılım sistem test gerçekleştirimi

Süre

 

2 gün