DOĞRULAMA VE GEÇERLEME
(BG-TR-421)

Amaç 

Yazılımda hatalar geliştirmenin her aşamasında (analiz, tasarım, kodlama, vb.) sisteme girebilir. Yazılım firmalarının amacı, müşteriye hatalardan arındırılmış bir ürün teslim etmektir. Hataları bulmanın en çok kullanılan yöntemi, ürünü kodlandıktan sonra test etmektir. Fakat tüm hataların bu aşamada bulunması uzun ve zahmetli bir çaba gerektirir ki bu da maliyeti ve ürünün piyasaya çıkma süresini artırır.

Doğrulama ve Geçerleme, testin yanı sıra, geliştirme sürecinde her aşamanın çıktılarını kontrol etmeye ve bir aşamada sisteme giren hataları o aşamada bulmaya yarar. Böylece hataların sonraki aşamalara kaymasını önleyerek maliyet ve zamandan kazanç sağlar.

Bu eğitim seminerinin amacı; katılımcılara Doğrulama ve Geçerlemenin Yazılım Kalite Güvencesindeki (YKG) yerini ve önemini anlatmak ve çeşitli teknikler, ölçümler ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgileri aktarmaktır.

Kimler Katılabilir?

 

Kalite ve Test mühendisleri, Yazılım mühendisleri, Yazılım Geliştiriciler, Sistem Mühendisleri, Sistem çözümleyicileri, Proje Yöneticileri.

 

Ön Koşul

 

Programlama ve/veya yazılım mühendisliği hakkında temel bilgi sahibi olmak ya da proje deneyimi olmak, semineri takip etmek için yeterlidir.

 

İçerik

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

  • Temel Kavramlar; Yazılım Geliştirme Süreçleri, YKG’nin öğeleri, Doğrulama ve Geçerlemenin (D&G) YKG’deki yeri
  • Doğrulama (Verification); Çeşitli teknikler, avantajları, uygulama alanları ve endüstri standartları
  • Geçerleme (Validation); Çeşitli teknikler, avantajları, uygulama alanları ve endüstri standartları
  • İnceleme (Inspection), Gözden Geçirme (Review), Üstünden Geçme (Walkthrough), Denetleme (Audit);  Süreç tanımı, görevler ve sorumluluklar ve sınıf içi uygulamalar
  • İnceleme sürecinin tahminlenmesi, planlanması ve yönetilmesi

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

  • Doğrulama ve Geçerleme kavramları ve yöntemleri
  • Doğrulama teknikleri ve uygulamaları
  • Ölçümler; süreç yönetim ve iyileştirmede kullanımları

Süre

 

3 gün