SİSTEM TEST SÜRECİ
(BG-TR-411)

Amaç 

Yazılım geliştirmede test süreci, zaman ve maliyeti artırdığı inancıyla gereken önemi görmez. Bu şekilde müşteriye teslim edilen uygulamalar açıkça görünen veya görünmeyen hatalar içerir. Müşterilerin bulduğu bu hatalar çalışma verimini azalttığı gibi, yazılımı yapan firmaya olan güveni de azaltır. Bu şekilde bulunan hataların düzeltilmesi firmaya daha pahalıyla mal olur.

Endüstri standartlarında kurulacak bir Sistem Test programı, müşterinin karşılaşabileceği hataları müşteriden evvel bularak hem destek sürecini en aza indirger, hem de ürünün müşteriler gözünde değerini artırır. Kısacası test sürecine ayrılacak bütçe ve zaman, ileri aşamalardaki maliyetleri düşürür ve ürüne olan talebi artırır.

Bu eğitim seminerinin amacı; katılımcılara sistem test süreci ile ilgili temel kavramları tanıtmak, test sürecinin tahminlenmesi, planlanması, test araç ve teknikleri, test öncesi ve sırasında toplanacak ölçümler ve kullanımları hakkında detaylı bilgileri aktarmaktır.

Kimler Katılabilir?

 

Kalite ve Test mühendisleri, Yazılım mühendisleri, Yazılım Geliştiriciler, Sistem Mühendisleri, Sistem çözümleyicileri, Proje Yöneticileri.

 

Ön Koşul

 

Programlama ve/veya yazılım mühendisliği hakkında temel bilgi sahibi olmak ya da proje deneyimi olmak, semineri takip etmek için yeterlidir.

 

İçerik

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 • Yazılım Geliştirme Süreçleri ve Temel Kavramlar, Doğrulama ve geçerleme, test, analiz, test kapsamı
 • Statik ve Dinamik Test Yöntemleri; Karar tablosu, uç değerler, karar akışı, vb. yöntemleri
 • Test Sürecinin Planlanması; IEEE standartları; Test Planı, Tasarım ve Talimat Şablonları ve kullanımları
 • Test Metrikleri; Planlama safhasında ve test sürecinde kullanılan ölçümler ve bunların proje yönetimindeki yeri
 • Test Sonlandırma ve Test Ekonomisi
 • Test Yönetimi ve otomasyonu, araçları
 • Test Pratiği; Sınıf içi örnek çalışmalar

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 • Sistem test sürecinin temel kavramları ve yöntemleri
 • Test süreci ve süresinin tahminlenmesi
 • Test Sürecinin Planlanması
 • Test Sürecinin Yönetilmesi; Ölçümler ve Raporlar

Süre

 

3 gün