YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ: TEMEL KAVRAMLAR
(BG-TR-401)

Amaç

Yazılım geliştirme sürecinde rol alan değişik ekiplerin aynı dili konuşup aynı amaca yönelik çalışması verimliliği artırmanın temel gereksinimlerinden biridir. Özellikle Kalite, Doğrulama ve Geçerleme kavramlarını böyle bir ortak dile çok ihtiyacı vardır.

Bu eğitim seminerinin amacı; katılımcılara yazılım kalite güvence kavramlarının tanıtmak doğrulama, geçerleme ve test etkinliklerinin yerini, önemini anlatmak ve yazılım geliştirme sürecinde rol alan tüm ekiplerin (yöneticiler ve uygulayıcılar) bu konulardaki farkındalığını artırmaktır.

Kimler Katılabilir?

Kalite/Test mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Yazılım Geliştiriciler, Sistem Mühendisleri, Sistem Çözümleyicileri, Proje Yöneticileri.

Ön Koşul

Yazılım mühendisliği hakkında temel bilgi sahibi olmak ya da proje deneyimi olmak, semineri takip etmek için yeterlidir.

İçerik

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

  • Yazılım Kalite Güvencesi’nin CMMi deki yeri ve önemi.
  • Yazılım Kalite Güvence öğeleri
  • Doğrulama ve Geçerlemenin esasları
  • Doğrulama ve Geçerlemenin Yazılım Kalite Güvencesi kapsamında yeri ve önemi

Kazançlar

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

  • Yazılım Kalite Güvencesinin CMMi deki yerini ve önemini
  • Doğrulama ve Geçerlemenin Yazılım Kalite Güvencesi kapsamındaki yerini ve önemini
  • Doğrulama ve Geçerleme Esaslarını

Süre

1 gün