YAZILIM PROJE YÖNETİMİ 
(BG-TR-321)

Amaç

 

Bu eğitim seminerinin amacı; yazılım geliştirme projelerinin başarılı şekilde yönetilebilmesi için gereken temel kavramları tanıtmak ve geliştirme boyunca uygulanması gereken yönetim pratiklerini örnekler yardımıyla anlatmaktır. Yazılım projeleri çoğu kez teknik yöntemler kullanılarak planlanmamaktadır. Yönetim pratiklerinin yetersiz uygulanması ise projeye ilişkin maliyet, takvim ve kalite hedeflerinin aşılmasına sebep olmaktadır.

 

Bu seminer kapsamında; PMI (Project Management Institute) tarafından oluşturulmuş proje yönetim alan bilgisi (Project Management Body Of Knowledge - 2003) esas alınarak, tanımlı bilgi alanlarının yazılım geliştirme projeleri için teklif hazırlığından ürün teslimine kadar olan süreçte uygulaması tanıtılacaktır. Bütünleşik yönetim, kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi ve iletişim yönetimi alan bilgileri üzerinde yoğunlaşılacaktır. IEEE Std 1058-1998 (IEEE Standard for Software Project Management Plans) tanıtılacak, yazılım proje yönetimi etkinlikleri ve yöntemleri, örnek bir proje üzerinde grup çalışmalarıyla uygulanacaktır.

 

Kimler Katılabilir?

 

Yazılım proje yöneticileri, yazılım geliştirme uzmanları.

 

Ön Koşul

 

Yazılım geliştirme projelerinde deneyim.

 

İçerik

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 • Yazılım Proje Yönetimi: Giriş 
  • Temel kavramlar, sektör pratikleri ve standartları 
  • Yazılım proje yönetimi kapsamı ve süreçleri
  • Yazılım proje yaşam döngüsü
 • Yazılım Proje Yönetimi Bilgi Alanları
  • Bütünleşik Yönetim
  • Kapsam Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • İletişim Yönetimi
 • IEEE Std 1058-1998 (IEEE Standard for Software Project Management Plans)

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 • Yazılım proje yönetimi temel kavramları, süreçleri ve pratikleri
 • Yazılım projeleri nasıl planlanır? Maliyet, zaman, kapsam planları; araç ve teknikler
 • Yazılım Proje Planı standartları ve içeriği
 • Yazılım projeleri nasıl izlenir? Araç ve teknikler

Süre

 

2 gün