YAZILIM BÜYÜKLÜK ÖLÇME: COSMIC İŞLEVSEL BÜYÜKLÜK YÖNTEMİ 
(BG-TR-312)

Amaç

 

Yazılım geliştirme projelerinin belirlenen zamanda ve ayrılan bütçe içerisinde başarılı bir biçimde tamamlanabilmesi için, proje başlangıcında yazılım ürününün büyüklüğünün ve geliştirme için gereken iş gücünün doğru olarak kestirilebilmesi ve planlamanın bu kestirimler esas alınarak yapılması şarttır.

 

Bu eğitim seminerinin amacı; katılımcılara yazılım geliştirme projelerinin büyüklük ölçümü için kullanılan yöntemleri tanıtmak ve ISO tarafından uluslararası bir standart olarak kabul edilen yöntemlerden biri olan COSMIC işlevsel büyüklük yöntemini örnekler yardımıyla anlatmaktır. Seminerin uygulama bölümünde bir projenin yazılım gereksinimleri üzerinden gidilecek ve yazılım ürününün büyüklük kestirimi, COSMIC işlevsel büyüklük yöntemi kullanılarak yapılacaktır.

 

Kimler Katılabilir?

 

Yazılım proje yöneticileri, yazılım geliştirme uzmanları.

 

Ön Koşul

 

Yazılım geliştirme projelerinde deneyim.

 

İçerik

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 •  Yazılım Büyüklük Kestirimi: Giriş 
  • Amaç 
  • Temel Kavramlar
 •  Yazılım Büyüklük Ölçme Yöntemleri
  • Kod uzunluğuna dayanan yöntemler
  • Yazılım fonksiyonellik miktarına dayanan yöntemler (ISO Yazılım İşlevsel Büyüklük Ölçme Yöntemleri)
 • COSMIC İşlevsel Büyüklük Yöntemi’nin Kuralları ve Ölçme Basamakları
 • Uygulama: Bir örnek projenin büyüklük ölçümünün COSMIC işlevsel büyüklük yöntemi ile yapılması

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 • Yazılım geliştirme projelerinde ürün büyüklük kestirimi ile ilgili temel kavramlar
 • En sık kullanılan yazılım ürünü büyüklük kestirimi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi
 • COSMIC işlevsel büyüklük yöntemi ile yazılım büyüklük kestiriminin nasıl gerçekleştirileceği

Süre

 

2 gün