YAZILIMDA ÖLÇME: ALTYAPI ve YÖNTEMLER 
(BG-TR-221)

Amaç

Yazılımda ölçme; kurumsal, süreç iyileştirme ve proje seviyelerindeki gereksinimlere bağlı olarak geniş bir yelpazede uygulanabilir. Uygulama için pratiklerin tanımlanması ve altyapının kurulması, bilgi birikimi ve kılavuzluk gerektirir. Ölçme etkinliklerinin proje seviyesinde başarıyla uygulanması; doğru metriklerin tanımlanmasına, verinin sağlıklı toplanmasına ve uygun yöntemlerle analiz edilerek karar almaya esas kullanılmasına bağlıdır. Proje seviyelerinde gerçekleştirilen ölçme etkinliklerinin uzun yıllarca kurumsal seviyeye taşınamaması ve başlatılan ölçme programlarının önemli oranda iptal edilmesi, uygulamadaki zorlukları ortaya koymaktadır.

Bu eğitim seminerinin amacı; yazılımda ölçme etkinliklerinin yazılım organizasyonlarında ve projelerinde, başarılı şekilde planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri ve en iyi pratikleri sunmak, ayrıca altyapının kurulmasına yönelik gereksinimler hakkında kılavuzluk sağlamaktır.

Kimler Katılabilir? 

Yazılım proje yöneticileri, yazılım kalite yöneticileri, ölçme sorumluları, yazılım geliştirme uzmanları.

Ön Koşul 

Yazılım süreçleri ve projelerdeki uygulamaları hakkında fikir sahibi olmak, seminerin takibini kolaylaştıracaktır.

İçerik 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 • Yazılımda ölçme ve temel kavramlar 
  • Ölçme ihtiyacı ve kapsamı 
  • Ölçme teorisi: metriklerin sınıflandırılması, ölçekler, analiz yöntemleri
  • Hedef-soru-metrik yöntemi
 • Yazılım ölçme süreci ve gereksinimleri 
  • CMMI’ın “Ölçme ve Analiz” süreç alanı 
  • ISO 15939 Yazılım Ölçme Süreci 
 • Ölçme etkinliklerinin kurumsallaştırılması
  • CMMI gereksinimleri
  • ISO 9001:2000 gereksinimleri
  • Ölçme altyapısının kurulması
 • Çalıştay:
  • örnek bir projede; ölçme ihtiyaçlarının, metriklerin, veri analiz yöntemlerinin ve raporların tanımlanması.

Kazançlar 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 •  Farklı seviyelerdeki (üst yönetim, süreç, proje) ölçme ihtiyaçları ve ilişkileri
 •  Metriklerin sınıflandırılması, ölçekler, analiz yöntemleri
 •  Yazılım ölçme süreci: CMMI ve ISO gereksinimleri
 •  Ölçme etkinliklerinin planlanması ve uygulanması
 •  Yazılımda ölçmenin kurumsallaştırılması için altyapı gereksinimleri

Süre

2 gün