CMMI: TEMEL KAVRAMLAR 
(BG-TR-211)

Amaç

Capability Maturity Model-Integration (CMMI), Software Engineering Institute (SEI) tarafından kurumların farklı süreç gereksinimlerini tek bir model ile karşılamak ve kullanılan değişik yetenek olgunluk modellerini tek bir yapı altında birleştirmek amacıyla tanımlanmış bir süreç yönetim modelidir. CMMI, sadece yazılım üreten kurumların değil, bütünleşik sistem geliştiren veya sistem/yazılım satın alan kurumların süreç iyileştirme çalışmalarını yönlendirecek bir çerçeve sunmaktadır. Kavramsal olarak, yazılım yetenek olgunluk modeli (SW-CMM) ile aynı temellere oturan CMMI, SEI planları doğrultusunda bu modelin yerini almakta ve aynı zamanda olgunluk modeli kavramlarının daha geniş kapsamda uygulanmasına olanak sağlamaktadır.

Bu eğitim seminerinin amacı; CMMI temel kavramlarını sunmak ve CMMI esaslı süreç yönetim modelini yerleştirmek isteyen kurumlara yol gösterici bilgiyi aktarmaktır. Seminer kapsamında, CMMI yaklaşımı ve modelin her iki gösterimi (basamaklı ve sürekli) tanıtılacaktır. Süreç alanları detaylı olarak incelenecek ve katılımcıların CMMI modelini esas alarak iyileştirme yapabilmelerine olanak sağlayacak bilgi ve yöntemler anlatılacaktır. 

Kimler Katılabilir? 

Kalite yöneticileri ve uzmanları, yazılım proje yöneticileri, BT proje yöneticileri, sistem/yazılım geliştirme uzmanları.

Ön Koşul 

Seminere katılım için bir ön koşul olmamakla birlikte temel süreç ve kalite kavramlarının bilinmesi yararlı olacaktır.

İçerik

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 •  Süreç yönetimi esasları ve model esaslı süreç iyileştirme 
 •  CMMI temel kavramları ve yapısı
 •  CMMI basamaklı ("staged") ve sürekli ("continuous") gösterimleri
 •  CMMI basamaklı gösterimi olgunluk seviyeleri, ortak özellikler ve genel uygulamalar
  • Seviye 2 süreç alanları ve gereksinimleri
  • Seviye 3 süreç alanları ve gereksinimleri
 • CMMI sürekli gösterimi yetenek seviyeleri ve genel model bileşenleri
  • "Süreç Yönetimi" süreç kategorisi 
  • "Proje Yönetimi" süreç kategorisi 
  • "Mühendislik" süreç kategorisi 
  • "Destek" süreç kategorisi  

Kazançlar  

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 •  Süreç yönetimi kavramları 
 •  CMMI özellikleri ve yapısı
 •  CMMI basamaklı ve sürekli gösterimleri arasındaki farklar
 •  CMMI süreç alanları ve karşılanması beklenen gereksinimler
 •  CMMI esaslı iyileştirme projesinden beklentiler
 •  CMMI esaslı iyileştirme çalışmalarında görev alabilmeyi sağlayacak temel bilgi
 •  CMMI’ın süreç yönetimi kapsamındaki yeri
 •  Kurumun gereksinimleri doğrultusunda süreç yönetimi çalışmalarını başlatabilecek altyapı 

Süre

2 gün