SÜREÇ MODELLEME
(BG-TR-331)

Amaç 

Süreç modelleme ve ilgili kavramları tanımlamak, kurumda gerçekleştirilecek süreç modelleme etkinliklerine yol gösterecek yöntemleri tanıtmak.

Kimler Katılabilir?

 

Kalite sorumluları, Süreç sorumluları, Süreç uygulayıcılar.

 

Ön Koşul

 

Süreç uygulama deneyimi.

 

İçerik

 

Eğitim semineri aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 •   SÜREÇ MODELLEME TEMEL KAVRAMLAR
  • Süreç ve iş süreci tanımları
  • Süreç modelleme tanımları
 • SÜREÇ TANIMLAMA, SÜREÇ MODELLEME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME
  • Süreç tanımının temel öğeleri
  • Kalite sistemlerinde süreç modelleme ve iyileştirmenin yeri
  • Süreç modelleme ve süreç analizi dikkat edilecek noktalar
 • SÜREÇ MODELLEME YÖNTEM, NOTASYON VE ARAÇLARI
  • Süreç Modelleme Bakışları
  • eEPC notasyonu
  • Süreç modelleme diğer diyagram tipleri
  • Örnek Uygulama

Kazançlar

 

Seminerin sonunda, katılımcılar aşağıdaki bilgi ve deneyimleri elde edeceklerdir:

 • Süreç analizi, süreç tanımlama, süreç modelleme
 • Süreç iyileştirme kavramları
 • Süreç tanımlama esasları
 • Süreç modelleme yöntemleri
 • eEPC ile süreç modelleme

Süre

2 gün