İş / yazılım süreçleri tanımlama ve iyileştirme

Bilgi Grubu, Kamu ve Özel sektörde faaliyet gösteren kurumlara süreçlerini tanımlama ve iyileştirme konularında destek sağlamaktadır. Konularında deneyimli danışmanları ile Bilgi Grubu, destek olduğu kurumlarda iş süreçleri modellenirken süreçlerin kurumsal stratejiler, bilgi sistemleri ve kalite yönetimi ile uyumunu gözetmektedir.

Bilgi Grubu, birlikte çalıştığı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda süreç tanımlama ve iyileştirme çalışmalarının kapsamında;

  • Görsel modelleme yöntemleri (Olay tabanlı süreç zinciri (EPC), Aktivite diyagramı, BPMN) ile tanımlanmış, tekrarlanabilir, birbirine uyumlu süreçler,
  • İyileşen süreçler ile birlikte verimlilikte görülen artış ve bürokrasi ve kişilere bağımlılıkta görülen azalmalar

'ın yanı sıra;

  • Süreçlerle uyumlu Yazılım Sistem Gereksinimleri (ve teknik şartname) ile etkin yazılım satınalma ve kabul işlemleri,
  • Satınalınacak yazılımın büyüklük kestirimi ile önceden tahmin edilebilen yazılım maliyetleri ve buna bağlı etkin yazılım satınalma,
  • Süreç kılavuzları ile süreçlerin kurumun kalite yönetim sistemi ile entegrasyonu,
  • Süreç odaklı performans yönetim sistemi (Goal-Question-Metric, Balanced Scorecard gibi yöntemlere dayanan) ile sürekli kurumsal performans izleme ve iyileştirme olanağı

sağlamaktadır.

Süreç tanımlama ve iyileştirme çalışmalarında izlenen yaklaşım;

yontem

 

Başarı ile tamamlanan süreç modelleme ve iyileştirme projelerimizden bazıları;

  • Kalkınma Ajanları Süreç Analizi ve Modelleme ve Bilgi Sistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Paydaşlar: Bilgi Grubu tarafından Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Çukurova Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı için yapılmıştır

  • C4ISR Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu için bir Kavramsal Modelleme Aracı Geliştirme

Paydaşlar: Meteksan Sistem, ODTÜ ve Bilgi Grubu işbirliği ile Genelkurmay Bilimsel Karar Destek Merkezi (BİLKARDEM) Başkanlığı için yapılmıştır

  • İş Süreci Modelleme Temelli bir Yazılım Yoğun Sistem Belirtimi Metodolojisi Geliştirme ve bu Metodolojinin Türk Kara Kuvvetleri Bütünleşikİstihbarat Sistemi ve Manevra Kontrol Sistemi'nde Kullanımı

Paydaşlar: ODTÜ ve Bilgi Grubu işbirliği ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yapılmıştır